Subsidiemogelijkheden gemeente Tilburg

De Gemeente Tilburg voert al jaren actief beleid dat erop gericht is om het energieverbruik in woningen terug te dringen. Het doel is om in 2045 zelfs een klimaatneutrale stad te zijn. Tilburg zet hier al grote stappen in door onder andere woningen goed te isoleren en zoveel mogelijk energie zelf op te wekken.

De gemeente heeft een aantal subsidies beschikbaar gesteld om woningeigenaren te stimuleren om energie te besparen. Denk hierbij aan het isoleren van uw woning, door zelf duurzame energie op te wekken maar ook door energiezuinige apparaten aan te schaffen.

Zo kunnen huiseigenaren met een maximale WOZ-waarde van € 350.000,- subsidie aanvragen om hun huis te verduurzamen. U moet hierbij denken aan vloerisolatie, gevelisolatie, dakisolatie, HR++ glas en triple glas maar ook aan een zonneboiler of een warmtepomp. De hoogte van de subsidie hangt af van het totaal aantal maatregelen. Bij uitvoering van 1 maatregel krijg je 15% subsidie met een maximum van € 425,- (per woning). Bij uitvoering van 2 maatregelen krijg je 17,5% subsidie met een maximum van € 750,-. Voer je 3 maatregelen of meer uit dan ontvang je een subsidie van 20% met een maximum van € 1.000,-. De subsidiepercentages en maximale bedragen voor een monument liggen zelfs 2x zo hoog. Hierin geldt tevens geen limiet aan de WOZ-waarde. De genoemde subsidies ontvangt u wel pas ná het insturen van uw facturen.

LET OP: Voor zonneboilers en warmtepompen is ook subsidie bij de rijksoverheid beschikbaar, via investeringssubsidie rijksoverheid Duurzame Energie (www.rvo.nl). U kunt voor deze maatregelen dus zowel bij de rijksoverheid als de gemeente Tilburg subsidie aanvragen. Extra interessant!!

De gemeente heeft een bedrag van maar liefst €645.000,- beschikbaar gesteld om minimaal 2000 woningen energie te laten besparen. Er geldt wel 'wie het eerst komt, wie het eerst maalt', dus op = op. De subsidie kan helaas niet met terugwerkende kracht worden aangevraagd. Het geldt dus niet voor reeds aangebrachte isolatie of werkzaamheden die al zijn uitgevoerd. Lees vooraf dus goed de voorwaarden van de subsidieregeling door. 

Naast bovenstaande subsidie wil de gemeente Tilburg ook bestaande woningen renoveren naar Nul-op-de-Meter of energieneutrale woningen. Hiermee worden woningen bedoeld waarin het totale energieverbruik duurzaam is opgewekt. Dergelijke grootschalige renovaties worden door de gemeente voor 40% van de kosten gesubsidieerd met een maximum van €25.000,-. En dat is naar mijn mening een heel mooi bedrag waar je veel mee kunt doen.

De gemeente stimuleert tevens de aanleg van groene daken met subsidie. Naast burgers en bedrijven kunnen ook instellingen, woningcorporaties en verenigingen van eigenaren deze subsidie aanvragen voor bestaande bouw en nieuwbouw. 50% van de werkelijke kosten per m² wordt vergoed, met een maximum van € 25 per m². Particulieren ontvangen maximaal € 2.500,- subsidie, verenigingen van eigenaren, instellingen, bedrijven en woningcorporaties maximaal € 25.000,-. 

Voor meer informatie en de voorwaarden waaraan de aanvragen moeten voldoen verwijs ik u naar de website van de gemeente Tilburg: www.tilburg.nl/energie

 

 

 

Sluiten

Recent bekeken